Άσκηση στα τριτόκλιτα ουσιαστικά

Στην  Α΄ Γυμνασίου   διδάσκονται μόνο τα παρακάτω τριτόκλιτα:

  • διπλόθεμα φωνηεντόληκτα σε ις –εως  (όπως ἡ δύναμις- τῆς δυνάμεως, σ. 95 )
  • μονόθεμα φωνηεντόληκτα σε -ευς-έως  (όπως ὁ ἱππεύς – τοῦ ἱππέως, σ.95)
  • μονόθεμα οδοντικόληκτα ουδέτερα  σε –α –ος (όπως τό σῆμα  – τοῦ σήματος σ. 96)
  • διπλόθεμα οδοντικόληκτα σε ων-οντος (όπως ὁ γέρων  τοῦ γέροντος, σ.111)
  • μονόθεμα οδοντικόληκτα  σε ας-αντος (όπως ὁ γίγας τοῦ γίγαντος, σ.111)

Βάσει του πίνακα των καταλήξεων της γ΄ κλίσης νακλίνεις  τα ακόλουθα ουσιαστικά:

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ο

γραφεύς

ἱερεύς  φρόνησις πρόθεσις
Γ
Δ
Α
Κ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ο

Γ

Δ

Α

Κ

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ο

τό

ρῆμα

τό

ποίημα

τό

διάβημα

τό

ἵδρυμα

Γ

Δ

Α

Κ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Ο

Γ

Δ

Α

Κ

This site is protected by wp-copyrightpro.com