Αναμνήσεις Κωνσταντίνας από τη Γερμανία, Άλκη Ζέη


Διαγραμμική
απεικόνιση μαθήματος (μνημονική απεικόνιση-σχέδιο μαθήματος)
Στόχος:
Ø Να
γνωρίσουν οι μαθητές ένα εφηβικό, και όχι μόνο, μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη και
να προβληματιστούν για τις δυσκολίες προσαρμογής που αντιμετωπίζουν κάποια
παιδιά της ηλικίας τους, τα οποία ζουν μακριά από την πατρίδα ή τους γονείς
τους.
Ø
Να εκφραστούν οι μετανάστες μαθητές μας που
έχουν κοινές εμπειρίες με την ηρωίδα, χωρίς να αποτελούν στόχο του μαθήματος
αλλά ισότιμους συνομιλητές.

Κύριοι θεματικοί
άξονες:
Ø
Όμορφες στιγμές της οικογενειακής και της μαθητικής
ζωής.
Ø
Η διαφορετικότητα και πολυπολιτισμική σύνθεση
του γερμανικού σχολείου.
Ø
Η κοινωνικοποίηση της αφηγήτριας και η
προσαρμογή της στην ξένη χώρα.
Ø
Η σχέση υπόγειας σύγκρουσης γιαγιάς- εγγονής
Βασικά στοιχεία μορφής και περιεχομένου:
Ø
Τόπος= Κυψέλη, οδός Καλογερά- Άαχεν , Άναστράσσε
Ø
Χρόνος = Παρόν και Αναδρομή στο Παρελθόν
Ø
Η αναδρομή στα μαθητικά χρόνια.
Ø
Η ένταξη στο σχολικό περιβάλλον.
Ø
Η έντονη εικονοποιία.
Ø
Αφήγηση – περιγραφή- μονοσήμαντοι
διάλογοι-σχόλια
Ø
Το χιούμορ
Ø
Η θερμή υποδοχή και η προσήνεια του Χερ Χάινερ
Ø
Ο θαυμασμός της ηρωίδας για τη μητέρα της
Ø
Η  νοσταλγία για τους γονείς που λείπουν
Ø
Πρωτοπρόσωπη αφήγηση
Ø
Αναφορά στη γιαγιά –μονοσήμαντος διάλογος
Ø
Η αυθόρμητη συμπάθεια και η εγγύτητα της
Κωνσταντίνας προς τους μετανάστες της τάξης
Ø
Η δυστυχία της Κωνσταντίνας και οι λυτρωτικές
αναμνήσεις

This site is protected by wp-copyrightpro.com