Ασκήσεις στα Δίπτωτα Ρήματα

Να βρείτε τα αντικείμενα των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις, να τα διακρίνετε σε άμεσα και έμμεσα και να τις μεταφράσετε.

α. Ἐδίδασκε αὐτὸν τὴν στρατηγίαν.
β. Οὗτος ἐμὲ τῶν πατρῴων  ἀπεστέρησεν.
γ. Ἐκώλυον τοῦ ἀγῶνος τοὺς Λακεδαιμονίους.
δ. Ἀθηναῖοι Σωκράτους θάνατον κατέγνωσαν (=καταλόγισαν /αποφάσισαν με δίκη).
ε. Κεράννυμι (= αναμειγνύω) ὕδωρ τῷ οἴνῳ.
στ. Ἔτι (=ακόμη) δὲ λέγω ὑμῖν καὶ τοῦτο.
ζ. Λυκομήδης ἐνεφύσησεν (εμφύσησε/ ενέπνευσε) θάρρος τοῖς Μαντινεῦσι.
η. Μὴ ἀφέλησθέ (=αφαιρέσετε) μου τόδε τὸ ἀργύριον.
θ. Τισσαφέρνης συμφορὰς τοὺς Ἕλληνας εἰργάσατο.
ι. Ὑμεῖς ἐμοῦ ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.

This site is protected by wp-copyrightpro.com