Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή της Νέας Εποχής

Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η
αυγή της Νέας Εποχής
α. Έναρξη της Νέας Εποχής
842 – 867: Μιχαήλ Γ ΄ (γιος Θεόφιλου- Θεοδώρας) = ανάπτυξη δύναμης
Βυζαντίου

                                                        

Παράγοντες
ακμής:
α) Ο τερματισμός της
εικονομαχίας
: είχε ως αποτέλεσμα η βυζαντινή κυβέρνηση να ασχοληθεί: 1) με
την άμυνα κατά Αράβων 2) με τα έργα του πολιτισμού.
β) Η ανάληψη της
διεύθυνσης κρατικών υποθέσεων από τον ικανότατο Καίσαρα Βάρδα
 
   
(= αδερφός Θεοδώρας).
γ) Η ίδρυση της σχολής
της
Μαγναύρας (= πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης) με πρωτοβουλία
Βάρδα.
– Διευθυντής: ο
Λέων ο Φιλόσοφος ή Μαθηματικός
– Σχολές του
πανεπιστημίου: Φιλοσοφίας, Αστρονομίας, Γεωμετρίας, Γραμματικής. ΦΑΓΓ
– Η έντονη
πνευματική δραστηριότητα της σχολής είχε ως αποτέλεσμα την αναβίωση των αρχαίων
γραμμάτων.
δ) Το ενδιαφέρον των
Λόγιων για τους αρχαίους κλασικούς
.
– Οι Λόγιοι
συλλέγουν, μελετούν και αντιγράφουν χειρόγραφα αρχαίας γραμματείας (→ σώζονται
σήμερα σημαντικά αρχαία έργα).
– Σπουδαιότερος ο
Φώτιος
. Έργα του:
1) η
“Μυριόβιβλος”(= 300 πρωτότυπα φιλολογικά δοκίμια), 2) Λεξικό, 3)
Ομιλίες, 4) θεολογικά έργα.
– Υπό την ηγεσία
του (ως Πατριάρχης) έγινε ο εκχριστιανισμός των Σλάβων.
β. Αραβικοί
πόλεμοι και επική ποίηση
  
Κατά τη 2η φάση της εικονομαχίας και μετά τον τερματισμό της:
– Διαρκώς
επιθέσεις, εισβολές, λεηλασίες στις μικρασιατικές βυζαντινές επαρχίες.
– Αποκορύφωμα
καταστροφών η άλωση Αμορίου (= το ισχυρότερο βυζαντινό φρούριο)  838.
Αυτοκράτορας Θεόφιλος:
αποτυχημένη προσπάθεια γενικής συμμαχίας κατά του
Ισλάμ, από
χριστιανούς Ανατολής και Δύσης.
Αυτοκράτορας
Μιχαήλ Γ ΄:
βυζαντινή αντεπίθεση:
1) ο βυζαντινός
στρατός πέρασε τον Ευφράτη (859) 2) νίκησε τον εμίρη της Μελιτηνής (863).
– Εξαιτίας των
συνεχών πολέμων δημιουργήθηκαν τα Ακριτικά τραγούδια (βυζαντινή επική
ποίηση).
 Ακριτικά
τραγούδια
: Δημοτικά τραγούδια που συντέθηκαν από ανώνυμους τραγουδοποιούς
και εξυμνούσαν τα κατορθώματα των ακριτών (Ακρίτες = στρατιώτες του
Βυζαντίου που προστάτευαν τα ανατολικά σύνορα, δηλαδή τις άκρες).
– Τα
σημαντικότερα: 1) το έπος του Διγενή Ακρίτα,
                                
2) το άσμα του Αρμούρη (= ήρωας ακρίτας).

This site is protected by wp-copyrightpro.com