Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του

                    2. Ο Ηράκλειος και η
δυναστεία του (610 – 717):


                   Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης  

 
α.
Το Βυζάντιο σε κρίση
  δεύτερο
μισό του 6ου και στις αρχές του 7ου αι.:
λοιμοί,
κακές σοδειές, σεισμοί και εισβολές στα εδάφη της αυτοκρατορίας
παρακμή
των πόλεων, μείωση του πληθυσμού
υποχώρηση
του εμπορίου και της νομισματικής κυκλοφορίας

επέκταση της κρίσης στη δημόσια οικονομία

παραμέληση του στρατού

εισβολές Σλάβων και Περσών

 

Ανάγκη
ριζικής μεταρρύθμισης
.
β.
Η αντεπίθεση του Ηρακλείου.
Τι έκανε για να σώσει την αυτοκρατορία;
1.    Αναδιοργάνωση του στρατεύματος με την οικονομική στήριξη της
εκκλησίας.
2.    Νίκη επί των Περσών (μάχη της Νινευί 627) και ανάκτηση
όλων των βυζαντινών επαρχιών στην Εγγύς Ανατολή.
3.    Νίκη επί των Αβάρων και των Σλάβων που σε συνεργασία με τους Πέρσες
πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη. 626
4.    Έδωσε στον
πόλεμο κατά των Περσών θρησκευτικό χαρακτήρα, λόγω της αρπαγής του Τιμίου
Σταυρού και  ενίσχυσε το πάθος των
στρατιωτών.
5.     γ. 
Θέματα και εξελληνισμός του κράτους
Θέματα: διοικητικές περιφέρειες με δικό
τους στρατό, που αποτέλεσαν τον πυρήνα
               του νέου διοικητικού συστήματος.
Τα θέματα  εγκαθίδρυσαν οι διάδοχοι       του Ηρακλείου, για να αντιμετωπίσουν τις
αραβικές επιδρομές.
Θεματικός
στρατός
: ένα είδος
εθνικού στρατού  που τον συγκροτούσαν
ελεύθεροι αγρότες, στους οποίους το κράτος παραχωρούσε στρατιωτικά  κτήματα ή στρατιωτόπια.
Ο
στρατηγός
ασκούσε
την ανώτατη στρατιωτική και πολιτική εξουσία στα όρια του θέματος.
Εξελληνισμός
της κρατικής διοίκησης

. Ποια στοιχεία τον φανερώνουν;
Υιοθέτηση
της ελληνικής γλώσσας ως επίσημης στην πολιτική και στρατιωτική διοίκηση

Αντικατάσταση των
Ρωμαϊκών τίτλων (Αύγουστος, Καίσαρ,
Imperator)από ελληνικούς (Πιστός  ἐν Χριστώ Βασιλεύς)
Όλα αυτά σηματοδοτούν την αρχή  του τέλους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της
αρχής της μεσαιωνικής ελληνικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

This site is protected by wp-copyrightpro.com