Πίνοντας ήλιο κορινθιακό, Οδυσσέας Ελύτης


Διαγραμμική
απεικόνιση της ενότητας
(μνημονική
απεικόνιση-σχέδιο του μαθήματος)
Στόχος
*       
Να
αναδειχτεί η ειδική σχέση του ανθρώπου (και του ποιητή) με το ελληνικό
μεσογειακό τοπίο.
*       
Να γνωρίσουν
 οι μαθητές βασικά σύμβολα  της ποιητικής τέχνης του Ελύτη
*       
Να
παρατηρήσουν τις εμφανείς διαφορές  του
ποιήματος από ένα παραδοσιακό ποίημα
Κύριοι θεματικοί άξονες του
ποιήματος
*     
   Ο άνθρωπος είναι οργανικά δεμένος με τη
φύση
*     
   Το ελληνικό τοπίο και οι ποικίλες ομορφιές
του (θάλασσα- στεριά)
*     
    Η χαρά της ζωής 
*     
   Η ελληνική φύση καλλιεργεί τη φιλοπαίγμονα
διάθεση του Έλληνα
*     
   Το όραμα ενός καλύτερου κόσμου

Βασικά στοιχεία μορφής και
περιεχομένου
*       
Λυρικό
ποίημα
*       
Λυρισμός=
έκφραση συναισθημάτων
*       
Η συντομία
του ποιήματος
*       
Δείγμα Νεωτερικής
ποίησης- άρνηση παραδοσιακού στίχου
*       
Έντονη
εικονοποιία
*       
Συναισθηματικός
ειρμός εικόνων και όχι λογικός
*       
 Τολμηρές μεταφορές
*       
Η
υπαινικτική χρήση της γλώσσας (το παιχνίδι μεταφοράς και κυριολεξίας)
*       
Σύμβολα
και ποιητική αλληγορία:
     (ψαλμός
ήλιου, τάμα ψάρι,  κόσμος στα μέτρα της
καρδιάς)
*       
Η
πολύτροπη σχέση του ανθρώπου με τη φύση- μέθεξη με τη φύση
*       
Η ποιητική
εμμονή του Ελύτη με τον ήλιο και το ελληνικό φως
*       
Η
ουσιωδέστερη προσφορά της φύσης: τόνωση αισιοδοξίας και οραματισμός 

This site is protected by wp-copyrightpro.com