ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΩΝ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ


 

ΦΩΝ/ΛΗΚΤΑ
Φωνήεν-ω
Π.χ. λύω
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
    
π.χ. λύω
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
     – ον
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
     -σω
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
   -σα
ΠΑΡΑΚ/ΜΕΝΟΣ
         -κα
ΥΠΕΡ/ΚΟΣ
-κειν
ΧΕΙΛ/ΛΗΚΤΑ
π,β,φ    – ω
   πτ
– ω
 
 
 
 
π.χ.
γράφω
 
 
      – ον
 
 
 
        -ψω
 
 
 
     -ψα
 
 
 
          -φα
 
 
 
-φειν
ΟΥΡ/ΛΗΚΤΑ
κ,γ,χ,     – ω
ττ/σσ
   – ω
 
 
 
 
 
Π.χ.
πράττω
 
 
 
       – ον
 
 
 
         -ξω
 
 
 
    -ξα
 
 
 
          -χα
 
 
 
-χειν
ΟΔΟΝ/ΛΗΚΤΑ
τ,δ,θ      – ω
-ζω
ίζω
 
 
 
 
π.χ. κτίζω
   
νομίζω
 
 
 
       – ον
 
 
 
-σω
 
 
 
     -σα
 
 
 
          -κα
 
 
 
-κειν
ΥΓΡΟΛΗΚΤΑ
λ, ρ,
    – ω
 
 
 
 
 
 
π.χ.
σπείρω
 
 
 
       – ον
 
 
 
        
 
 
 
     
 
 
 
            -κα
 
 
 
-κειν
ΕΝΡ/ΛΗΚΤΑ
 ν, μ
  – ω
 
 
 
 
 
 
π.χ.
μένω
 
      
        – ον
 
 
 
 
 
 
           -κα
 
 
-κειν

This site is protected by wp-copyrightpro.com