Εξελίξεις ως τις αρχές του 6ου αιώνα – Η πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις και την αρχαία θρησκεία. Σελίδες 10-15

4ος -5ος αι.    =    πολλά προβλήματα  οικονομικά και πολιτικά
Οι αυτοκράτορες  προσπαθούν να δώσουν λύση :
·      να τονώσουν την οικονομία  
·      να λύσουν τα πολιτικά προβλήματα
α.   Οικονομία και προβλήματα
Χαρακτηριστικά οικονομίας του πρώιμου (= νεαρού) βυζαντινού κράτους
·      κύρια πηγή πλούτου η γεωργία
·      παρεμβατική οικονομική πολιτική κράτους, για να
καθορίσει τις οικονομικές εξελίξεις
·      συναλλαγές : κυρίως με νόμισμα  αλλά και με ανταλλαγή ειδών
·      οι πόλεις στις ανατολικές επαρχίες έχουν μεγάλη
οικονομική σημασία
Ύπαιθρος :  μεγαλογαιοκτήμονες
(δυνατοί) συγκεντρώνουν τη γη
                                                                     
                               μικροϊδιοκτήτες
(πάροικοι) εξαρτημένοι αγρότες
Φόροι: Οι Δυνατοί δεν πληρώνουν. Πληρώνουν κυρίως οι αγρότες και είναι πολύ
υψηλοί →  Εγκαταλείπουν τη γη τους  Καταφεύγουν στις μονές ή στις πόλεις

  
                             Φτώχεια, ταραχές,
υπερπληθυσμός στις πόλεις, ερήμωση της υπαίθρου
Εμπόριο:
ανάπτυξη, κέρδη, πλούτος κυρίως από την Ανατολή
 Το γερμανικό πρόβλημα 395 μ. Χ
Θάνατος Θεοδοσίου →  Χωρισμός κράτους σε Ανατολικό- Δυτικό
3-5 ος   αιών
: Επιθέσεις γερμανικών φύλων από Σκανδιναβία- Ευρώπη → κάθε τμήμα του
κράτους  τις  αντιμετώπισε διαφορετικά:
Δυτικό τμήμα
·      Υπέκυψε στα γερμανικά φύλα  476
λόγω εξάντλησης  και  ερήμωσης πληθυσμού
·      Οδόακρος:  Υποχρέωσε τον τελευταίο Ρωμ. Αυτοκράτορα (Ρωμύλος Αυγουστύλος) να παραιτηθεί
·      Θευδέριχος:  νίκησε Οδόακρο και ίδρυσε στην Ιταλία  το κράτος των Οστρογότθων
·      Στη  θεωρία σεβόταν τον αυτοκράτορα Κων/λης. Στην ουσία όμως ήταν ανεξάρτητος
Ανατολικό τμήμα
·      Έπεισαν τους γερμανούς να στραφούν στη Δύση
·      Τους επέτρεψαν να εγκατασταθούν ειρηνικά στο κράτος και τους αφομοίωσαν.
·      Θεοδόσιος ο Α΄ τους ευνόησε : έδωσε ανώτερες θέσεις στο στρατό και τη διοίκηση
Σκοπός του : να τους ενσωματώσει και να είναι ακίνδυνοι
Αποτέλεσμα: εκγερμανισμός κράτους και ….έγιναν επικίνδυνοι
Συνέπεια: αντιγερμανικό κόμμα, αντιδράσεις από το λαό, εξέγερση εναντίον των Γότθων και του βασιλιά τους,  Γαϊνά.  
Εξόντωσή τους, θάνατος του Γαϊνά. 400.    

Πολιτισμός : Δυτικό κράτος= υπολειτουργεί.
Ανατολικό= ανθίζει. Ίδρυση Πανεπιστημίου Κων/λης και Θεοδοσιανός Κώδικας. Το ελληνικό
στοιχείο και ο χριστιανισμός επιβάλλονται.                          

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com