Επιρρηματικοί προσδιορισμοί – Η χρήση των πλάγιων πτώσεων, όταν εξαρτώνται από ρήμα

Οι πλάγιες πτώσεις ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί


ΠΛΑΓΙΑ ΠΤΩΣΗ
ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΡΗΜΑ
ΕΙΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
ΕΙΔΟΣ
6
8
6
1. Γενική
    τόπου
1. Δοτική
    τόπου
1. Αιτιατική
    τόπου
2. Γενική
    χρόνου
2.Δοτική
   χρόνου
2. Αιτιατική
     χρόνου
3. Γενική
    αιτίας
3. Δοτική
    αιτίας
3. Αιτιατική
    αιτίας
4. Γενική
    σκοπού
4.  Δοτική
    τρόπου
4.  Αιτιατική
    τρόπου
5 Γενική
    ποινής
5. 
Αιτιατική
    ποινής
6. Γενική
    αξίας /ποσού
5.  Δοτική 
    ποσού
6.  Δοτική
    αναφοράς
6.   Αιτιατική
    αναφοράς
7.  Δοτική
  
οργάνου
   ή μέσου
8.   συνοδείας

This site is protected by wp-copyrightpro.com