Η Γενική ως επιρρηματικός προσδιορισμός – Η γενική από επίρρημα

Η Γενική ως επιρρηματικός προσδιορισμός

          ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΑΠΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

6

1. Γενική

    διαιρετική

τοπικά, χρονικά, ποσοτικά και επιρ. υπερθετικού βαθμού

ὀψὲ τῆς ἡμέρας =αργά το βράδυ.

2 Γενική

  συγκριτική 

από συγκριτικό βαθμό επιρρημάτων.

ὁρῶν δ᾽ αὐτοὺς λυπουμένους μᾶλλον τοῦ προσήκοντος = κι επειδή βλέπω ότι αυτοί λυπούνται περισσότερο απ’ όσο πρέπει

3. Γενική

    αιτίας

από επιφωνήματα που δηλώνουν λύπη, πόνο, έκπληξη.

Οἴμοι τῶν κακῶν = αλίμονο για τις συμφορές μου!

4. Γενική

    αξίας

μετά από τα επιρρήματα ἀξίως, ἐπαξίως, ἀναξίως κλπ.

ἀξίως εἰπεῖν τῶν τετελευτηκότων = να μιλήσω όπως αξίζει στους νεκρούς.

5. Γενική

     αντικειμενική

τροπικά επιρρήματα παράγωγα επιθέτων που συντάσσονται με γενική αντικειμενική ή μετά από τα προθετικά τοπικά επιρρήματα όπως ἄνω, κάτω, ἐντός, ἐκτός, ἐγγύς, ἐναντίον, πλησίον

πλησίον Θηβῶν = κοντά στη Θήβα.

6. Γενική

    αναφοράς

τροπικά επιρρήματα πῶς, ὅπως, ὡς, καλῶς, κακῶς, εὖ, όταν σχηματίζουν περιφράσεις με τα ρήματα ἔχω και κεῖμαι

καλῶς ἔχω= είμαι καλά

This site is protected by wp-copyrightpro.com