ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
        1204:   άλωση της Πόλης (από  σταυροφόρους)
                      συνθήκη διανομής βυζαντινών
εδαφών (Ρωμανίας)
                      Λατινοκρατία

Λατινικά κράτη:
φεουδαρχικά, εξαρτημένα αλυσιδωτά το ένα από το άλλο

 ΒΕΝΕΤΟΙ:  παίρνουν τη μερίδα του λέοντος

                 α. τα
περισσότερα εδάφη της βυζαντινής αυτοκρατορίας

                 β. τα
σημαντικότερα νησιά Αιγαίου και Ιονίου πελάγους.


Τα Λατινικά κράτη είναι:
     1) Αυτοκρατορία Κων/πολης         (Βαλδουίνος
της Φλάνδρας)
                                         
     2) Βασίλειο της Θεσσαλονίκης
                                              
    3) Δουκάτο
των Αθηνών
                                                                   
                           
          –  Καταλανοί (14ος αι.)
         –   φλωρεντιανή οικογένεια τραπεζιτών
(έως 1456)
   4) Ηγεμονία Αχαΐας → (Δεσποτάτο Μυστρά)


   1204:  Άλωση Πόλης από σταυροφόρους  
              συσπείρωση δυνάμεων Ελληνισμού σε
 
3   (4 αργότερα) ελληνικά κράτη

Τα Ελληνικά κράτη   είναι:
    1) Αυτοκρατορία
Τραπεζούντας
(στις Ν.Α. ακτές του Ευξείνου Πόντου)
    2)
Αυτοκρατορία
Νίκαιας
(στο Β.Δ. τμήμα της  Μ.Ασίας)
    3)
Κράτος
Ηπείρου
(Ήπειρος και Αιτωλοακαρνανία)
    4) Δεσποτάτο
Μυστρά
(αργότερα)

                                                1259:     Μάχη Πελαγονίας (: περιοχή της Μακεδονίας)
           
νίκη Ελλήνων κατά Φράγκων (Λατίνων) 
→ απόσπαση κάστρων από Ηγεμονία Αχαΐας
                  

Μάνη, Γεράκι, Μονεμβασία και
Μυστράς  → Δεσποτάτο Μυστρά*

Δεσποτάτο
Μυστρά :     
▪ Πρωτεύουσα:
Μυστράς
                                              ▪ Κυβερνήτης: δεσπότης
                                           ▪ Πολιτιστική και οικονομική
ανάπτυξη (παλάτια, αρχοντικά, εκκλησίες)


Λατίνοι και Έλληνες : Οι σχέσεις τους
                               Ελληνικά κράτη:  συσπείρωση δυνάμεων κατά Λατίνων
Κατακτητές:      υπεροψία, περιφρόνηση και
καταπίεση προς Έλληνες
Κατακτημένοι: εξέγερση και αντίσταση κατά
Λατίνων (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων)
Νέα ιδεολογία και ανάκτηση της Πόλης
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: νέα ιδεολογία (μετά
το 1071 και κυρίως μετά το 1204): σύνδεση αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς και
χριστιανικής πίστης  ΚΑΙ αφύπνιση εθνικού
αισθήματος Ελληνισμού
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ:  οργανώθηκαν στρατιωτικά και
πολιτικά
πρόκοψαν στην
οικονομία και τον πολιτισμό  
επιδόθηκαν σ’ έναν αγώνα για:
 α) ανάκτηση της Πόλης 
 β) ανασύσταση της
βυζαντινής αυτοκρατορίας 
 1261: Ανάκτηση της Πόλης από ΜΙΧΑΗΛ Η’ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ (:
αυτοκράτορας και ιδρυτής Δυναστείας των Παλαιολόγων)

                                                        🔻

Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας


 

 
Δημιουργήθηκε με το Padlet


This site is protected by wp-copyrightpro.com