Σταυροφορίες

GEORGE INNESS, CLASSICAL MARCH OF THE CRUSADES, 1850

                                                     

     Τι ήταν οι σταυροφορίες;

Μεγάλες
πολεμικές εκστρατείες των Χριστιανών
της Δύσης εναντίον Μουσουλμάνων, με την πρωτοβουλία και ευλογία
των παπών
από τον 11Ο  αιώνα και μετά.
Αίτια:

1) Φήμες για αγριότητες των
Αράβων και των Σελτζούκων
Τούρκων κατά των προσκυνητών στους Άγιους Τόπους.

2) Τα
οικονομικά προβλήματα της Δύσης
(υπερπληθυσμός, έλλειψη γης)
3) Η
έκκληση του Αλέξιου Α’ Κομνηνού
προς τους ηγεμόνες των Σταυροφόρων για βοήθεια
, επειδή δεχόταν ισχυρή πίεση από τους Σελτζούκους.
Σκοπός:
Η απελευθέρωση του Παναγίου Τάφου και των Αγίων Τόπων της
Παλαιστίνης και του Ισραήλ που είχαν κατακτήσει οι Σελτζούκοι (1077). → 4
σταυροφορίες.


Οι πιο σημαντικές σταυροφορίες:
Η 1η  ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ (1096-1099)
Κηρύχθηκε από τον πάπα Ουρβανό Β’ στην Κλερμόν
της Γαλλίας (1095).
ΚΙΝΗΤΡΑ: κυρίως θρησκευτικά-, αλλά και
οικονομικά προβλήματα (υπερπληθυσμός, έλλειψη γης). Στην ουσία, ήταν δύο
σταυροφορικοί στρατοί :  
  1. ο απλός λαός,  ανοργάνωτος→
    ηττήθηκε από τους Τούρκους
  2. οι φεουδάρχες  νίκησαν τους Τούρκους. ● ξαναπήραν
    εδάφη →  παραχώρηση στο Βυζάντιο μετά από
    συμφωνία. ● ίδρυσαν ηγεμονίες και μικρά κρατίδια στη Συρία και την Παλαιστίνη


Η 2η 
και η 3η  ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ
(12ος αιώνας)
Απέτυχαν και οι δύο. Το Βυζάντιο χάνει την Κύπρο. Μετά την 3η
Σταυροφορία η Κύπρος καταλήφθηκε από τον Άγγλο βασιλιά Ριχάρδο Λεοντόκαρδο και
πουλήθηκε στον Γάλλο Γουίδο Λουζινιάν (1192). Η Κύπρος παρέμεινε κάτω από την
κυριαρχία των Δυτικών▪1  για 4
αιώνες.

Η 4η ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ
Υποχωρούν τα θρησκευτικά κίνητρα και κυριαρχούν τα οικονομικά. Οι Φράγκοι▪2
σταυροφόροι που είχαν ως αρχικό στόχο την Αίγυπτο και τη Συρία, άλλαξαν πορεία
και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη στις 13 Απριλίου του 1204. Η Φραγκική κατοχή
κράτησε  μέχρι τα 1261.
(Λατινική
“Αυτοκρατορία των Στενών”)
Ηγέτες
της 4ης Σταυροφορίας: Πάπας Ιννοκέντιος Γ΄, Δόγης  Ερρίκος 
Δάνδολος  και του Γερμανός  Βασιλιάς 
Φίλιππος  της Σουηβίας.

         
    Χρήσιμοι Όροι
▪1Λατίνοι- Δυτικοί: στις βυζαντινές πηγές
ονομάζονται μ’ αυτούς  τους όρους όλοι οι
Χριστιανοί της Δύσης, οι οποίοι είχαν ως επικεφαλής τον Πάπα της Ρώμης, επειδή
η Θεία Λειτουργία στη Δυτική Εκκλησία γινόταν στα Λατινικά. Η κυριαρχία των
Χριστιανών της Δύσης στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ονομάζεται γι’ αυτό το λόγο Λατινοκρατία.
▪2Φράγκοι: την εποχή αυτή ο όρος δηλώνει γενικά
τους Χριστιανούς της Δύσης, επειδή οι Φράγκοι ήταν ο ισχυρότερος χριστιανικός
λαός της Δύσης για αιώνες. Ο όρος Φραγκοκρατία ισοδυναμεί με τον όρο Λατινοκρατία.

O Χριστός οδηγεί τους Σταυροφόρους, 14ος αιώνας

This site is protected by wp-copyrightpro.com