“Βασικά μορφικά χαρακτηριστικά των ποιημάτων του Καβάφη”


           Βασικά μορφικά χαρακτηριστικά των
ποιημάτων του  Καβάφη

Η μορφή    
Ø  Ιδιότυπη γλώσσα, ανάμειξη
καθαρεύουσας και δημοτικής, με ιδιωματικά στοιχεία της Κωνσταντινούπολης , λόγια της Αλεξάνδρειας.

Ø  Τολμηρή σύνταξη, μεταμορφισμός των
λέξεων.
Ø  Λέξεις και εκφράσεις καθημερινότητας,
παραδοσιακά αντιποιητικές
Ø  Πεζολογία, .άρνηση των παραδοσιακών
μέσων καλλιέπειας
Ø  Λιτότητα με έμφαση στο ρήμα και στην
εικόνα
Ø  Διασπορά ελάχιστων, αλλά πάντα
σημαντικών επιθέτων, τα οποία δεν επιλέγονται για τη μουσικότητά τους ή για να
κοσμήσουν το ουσιαστικό αλλά έχουν  πάντα
ιδιαίτερη σημασία ή αποτελούν και τα κλειδιά του ποιήματος.
Ø   Δεν αποκαλύπτει άμεσα τα συναισθήματά του.
Ø  Χρησιμοποιεί έτσι τα μορφικά
εργαλεία, ώστε να υπηρετούν την αμφιλογία του ποιήματος.
Ø  εξαιρετικά σύντομα ποιήματα
Ø  ιαμβικό μέτρο, που διατηρείται  χωρίς εξαιρέσεις σε όλα τα ποιήματά του .
γενικά  απουσία ομοιοκαταληξίας , αλλά
όπου υπάρχει είναι πολύ ξεχωριστή, απροσδόκητη και  πρωτότυπη. Π.χ.
πόλεως- επιπόλαιος
Ø  Ποικιλομορφία στον αριθμό συλλαβών
του στίχου
Ø  Παράθεση αυτούσιων χωρίων από τα
διαβάσματά του
Ø  Σημεία στίξης, όπως  η άνω τελεία, οι παρενθέσεις, τα εισαγωγικά,
τα αποσιωπητικά τα θαυμαστικά δίνουν πλούσιες πληροφορίες  για το νόημα του ποιήματος και την οπτική του
ποιητή και καθοδηγούν την απαγγελία του αναγνώστη. Ο σωστός  τρόπος ανάγνωσης, πράγμα απαραίτητο για την
κατανόηση  των ποιημάτων του Καβάφη  προβλέπεται 
από τον ίδιον τον δημιουργό, π.χ 
οι παρενθέσεις  είναι σκηνοθετική
οδηγία για  μείωση της έντασης της φωνής.
Ø  Φορέας ιδεών είναι και η σελίδωση του
ποιήματος
Η προσωπογραφία του ποιητή- Έργο του Ζωγράφου Γιάννη Ψυχοπαίδη

This site is protected by wp-copyrightpro.com