Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)

ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ

I. Η ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ  ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΣΗ
1.    Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)
α. Η εσωτερική κρίση Θάνατος Βασίλειου Β΄ (1025),
το Βυζάντιο → σταδιακή εξασθένηση
Η ψευδαίσθηση αδιατάρακτης ειρήνης → βυζαντινή κυβέρνηση πήρε μέτρα αποστρατιωτικοποίησης:
  • ·        παραμέλησε το στόλο
  • ·        διέλυσε σταδιακά τα θέματα και τους θεματικούς στρατούς
  • ·        αντικατέστησε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία μ’ ένα φόρο
  • ·         χρησιμοποίησε το φόρο  για τη στρατολογία ξένων μισθοφόρων
                                
  •           ταραχές και εξεγέρσεις των επαρχιακών αγροτικών πληθυσμών.
  •               διόρισε πολλούς ξένους σε ανώτερες θέσεις.
                                
πολιτική αστάθεια 1060
                                
η αυτοκρατορία είχε περιέλθει σε γενικευμένη κρίση.
β. Οι στρατιωτικές αποτυχίες
Νέοι εχθροί
Στην Ανατολή : Σελτζούκοι, τουρκικό φύλο →  μάχη του Ματζικέρτ, κοντά στη λίμνη Βαν της Αρμενίας (1071), συνέτριψε τα μισθοφορικά στρατεύματα του Βυζαντίου.
Λόγοι Ήττας Βυζαντίου:  Η έλλειψη οπλισμού, πειθαρχίας και ηθικού
Στη Δύση:  Νορμανδοί, σκανδιναβικό φύλο → αφαίρεσαν από το Βυζάντιο τις ιταλικές του κτήσεις και το Μπάρι (1071).
Στο Βορρά:  Ούγγροι και οι Σέρβοι στα βόρεια σύνορα του κράτους.

2. Τα χρόνια, ανάμεσα στο 1025 (θάνατος Βασιλείου Β΄) έως 1081 (δυναστεία των Κομνηνών) = κρίσιμη και μεταβατική περίοδος, μια φάση στασιμότητας και υποχώρησης της βυζαντινής δύναμης.

This site is protected by wp-copyrightpro.com