Ο εκχριστιανισμός των Μοραβών και των Βουλγάρων

Nitra moravia 833.png


α. Ο εκχριστιανισμός των Μοραβών και  των Βουλγάρων

Τα γεγονότα
862/3: Ο ΡΑΣΤΙΣΛΑΒΟΣ,
ηγεμόνας των Μοραβών, ζήτησε Χριστιανούς ιεραποστόλους για το λαό του.
Ο στόχος του: ήθελε τη συμμαχία του Βυζαντίου, για να αποκρούσει τους
εχθρούς του,  Γερμανούς και Βουλγάρους.
Η αντίδραση των βυζαντινών: Ο ΜΙΧΑΗΛ Γ΄ και ο ΦΩΤΙΟΣ
αντιλήφθηκαν τα οφέλη της πρότασης για το Βυζάντιο και  ανέθεσαν την
ιεραποστολή στον ΚΩΝ/ΝΟ (ΚΥΡΙΛΛΟ) και το ΜΕΘΟΔΙΟ.


 Ο Κύριλλος  1. επινόησε το σλαβικό αλφάβητο  2. μετέφρασε στα σλαβικά τη Θ.  Λειτουργία και τα ιερά βιβλία

Η σημασία του εκχριστιανισμού για τους Μοραβούς:
1. Η χρήση της σλαβικής διευκόλυνε
τους Μοραβούς να κατανοήσουν το κήρυγμα και τη Λειτουργία
2. Οι δύο αδελφοί οργάνωσαν
τη σλαβική εκκλησία (863 – 866).
3. Μύησαν τους Σλάβους στον
πολιτισμό των Ελλήνων και του Χριστιανισμού
4. Ο εκχριστιανισμός συνετέλεσε στην
ενότητα των Σλάβων, γιατί ενίσχυσε την αίσθηση της κοινότητας και της κοινής
πίστης.

Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων ήταν γεγονός μεγάλης σημασίας και για το
Βυζάντιο.

1.   
Το βυζάντιο επέκτεινε την επιρροή του στην
Κεντρική Ευρώπη
2.   
 καλλιέργησε φιλικές σχέσεις με τους
γειτονικούς βαλκανικούς λαούς.
 β) Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων
 Τα γεγονότα:
Εκχριστιανισμός   Βουλγάρων → σύγκρουση Βυζαντίου με τον Πάπα.
Ο Πάπας είχε στόχο την επέκταση της
επιρροής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην 
Κ. Ευρώπη.
Το βυζάντιο,  με στρατιωτική απειλή
υποχρέωσε το ΒΟΡΗ, ηγεμόνα των Βουλγάρων,
α) να δεχτεί το Χριστιανισμό από την
Κων/πολη
 β) να βαπτιστεί ο ίδιος από τον Μιχαήλ Γ΄.
                                                                                      
Ο 
Πάπας επεμβαίνει και πάλι στα ζητήματα της Βουλγ.  Εκκλησίας, με πρόσκληση του ίδιου του Βόρη.
                                                                                      
Ο ΦΩΤΙΟΣ : 1. κατήγγειλε την επέμβαση της Ρώμης στη Βουλγαρία και κατηγόρησε τη
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για λειτουργικά και δογματικά λάθη με τη ΣΥΝΟΔΟ του 867
Ο σκοπός του:  Θρησκευτικός και
πολιτικός:
Η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Βυζ.  Εκκλησίας αλλά και των συμφερόντων του βυζ.
κράτους.  
ΣΥΝΟΔΟΣ  του 867: 
1) αναθεμάτισε τον πάπα.
2) απέρριψε το δόγμα filioque (= την πεποίθηση της καθολικής εκκλησίας ότι το
Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο από τον θεό αλλά και από τον Υιο του θεού (filio=γιος)
3) καταδίκασε την επέμβαση της Ρώμης στη Βουλγαρία.
 ΣΥΝΟΔΟΣ
του 870
:
Αποφάσισε ότι η Βουλγαρική Εκκλησία
υπάγεται στο Πατριαρχείο Κων/πολης.


Οικόσημο της Μοραβίας

This site is protected by wp-copyrightpro.com