Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας

Η Μάχη στο Μυριοκέφαλο

Ο Ιωάννης Β΄ Κομνηνός (αδερφός της ‘Αννας) και η συζυγός του Ειρήνη

Από το 1081 έως το 1185 κυβερνά
το βυζαντινό κράτος η δυναστεία των Κομνηνών:

–    Αλέξιος Α’ (ανηψιός Ισαάκιου Α΄)
·        Ιωάννης Κομνηνός o Καλός (γιός Αλέξιου)
·        Μανουήλ Κομνηνός ο Μέγας (γιός Ιωάννη)
·        Αλέξιος B’ Κομνηνός (γιος του Μανουήλ)
·        Ανδρόνικος Α’ Κομνηνός (Εξάδελφος του Μανουήλ )

 

∞∞∞∞∞∞∞
Αλέξιος Α‘ : Επιθέσεις από πολλούς εχθρούς:
 α) τους Νορμανδούς, που απειλούσαν τις ακτές της Ηπείρου,
 β) τους Πατζινάκες και τους Κουμάνους, που λεηλατούσαν τα Βαλκάνια,
 γ) τους Σελτζούκους Τούρκους, που κατέκτησαν μέρος της Μ. Ασίας.
                                                              β. Εσωτερική πολιτική
Στο εσωτερικό οι Κομνηνοί στηρίχθηκαν
στους ευγενείς και εφάρμοσαν το θεσμό της «Πρόνοιας»
Πρόνοια = ισόβια παραχώρηση αγροκτημάτων
και φορολογικών εσόδων στους ευγενείς με αντάλλαγμα την παροχή στρατιωτικών
υπηρεσιών.
Προνοιάριοι ή Στρατιώτες  =η άρχουσα τάξη → οι απλοί αγρότες =εξαθλίωση
                                                             γ. Εξωτερικές επιτυχίες
1)  Ο Αλέξιος Α‘ 
·        ανέκτησε τη Δυτική Μ. Ασία, στην Ανατολή
·        αφού εκμεταλλεύτηκε τις επιχειρήσεις των σταυροφόρων,
·        απαλλάχτηκε από τις επιθέσεις των Πατζινακών και των Κουμάνων στα
Βαλκάνια
2)  Ο Ιωάννης Κομνηνός o Καλός 
·        κατέκτησε ξένα κρατίδια στην Ανατολή
·        επέβαλε την κυριαρχία του στους Σέρβους και βυζαντινή κηδεμονία
του Ουγγρικού βασιλείου στα Βαλκάνια
3)  Ο Μανουήλ Κομνηνός
·        ακολούθησε φιλοδυτική  πολιτική-(ήλπιζε σε συνεργασία με τον Πάπα)
·        στηρίχθηκε στην υπηρεσία των Λατίνων, τοποθετώντας τους σε καίριες θέσεις.
·        συνήψε ειρήνη με τους Ούγγρους
·        κυριάρχησε στα βορειοδυτικά Βαλκάνια
·        ταπείνωσε τους Σέρβους
·        έκανε εκστρατείες στη Μ. Ασία κατά των Σελτζούκων.
δ.Στρατιωτική κατάρρευση
  •  Εμπλοκή του Μανουήλ στο ιταλικό μέτωπο → Σελτζούκοι επίθεση στο Βυζάντιο 
  • Μεγάλη Ήττα του Βυζαντινού στρατού στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας (1176) σαν και εκείνη πριν από 105 χρόνια στο Ματζικέρτ.
    Κιλιτζ Άρσλάν– Σουλτάνος των Σελτζούκων Τούρκων του Ρουμ
  • Η ήττα αυτή παγίωσε τη θέση των Τούρκων και επηρέασε καθοριστικά τη φυσιογνωμία της Μ. Ασίας.
  • Οι καταλήψεις πόλεων, οι σφαγές, η φυγή των χριστιανών στις γειτονικές χώρες, + πείνα και πανούκλα
                                                                            
1.      οριστική απώλεια της βυζαντινής Μ. Ασίας
2.      πολλοί κάτοικοι εξισλαμίστηκαν

Σουλτανάτο του Ρουμ (με πράσινο) επί Κιλίτζ Αρσλάν Β’ και ο χώρος της Μεσογείου (1180)

 

Το Σουλτανάτο του Ρουμ και τα γύρω κράτη περί το 1200.
Επέκταση του Σουλτανάτου κατά την περίοδο μεταξύ 1100–1240.

This site is protected by wp-copyrightpro.com