Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους

Σχεδιάγραμμα Μαθήματος

ΜΙΧΑΗΛ Η’:  (1261-1282)
·        
ανασύσταση
βυζαντινού κράτους
·        
διπλωματικές
ενέργειες
·        
τελευταία
αναλαμπή Βυζαντίου έως μέσα 14ου αι.

        ΒΥΖΑΝΤΙΟ
      
 εμφύλιοι πόλεμοι = στρατιωτική και οικονομική κατάρρευση
1)      
η υποτίμηση του νομίσματος
2)      
η βαριά φορολογία                    
3)      
η γενικότερη εξαθλίωση
                                   
προκάλεσαν
επαναστάσεις του λαού και της μεσαίας τάξης κατά των ευγενών
(στη Θεσσαλονίκη
και Ανδριανούπολη)
 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ  Β’ (1282 – 1328)
 μείωσε τη δύναμη του στρατού &στόλου
                          
» Κυριάρχησαν οι ξένοι μισθοφόροι
» Βυζαντινή αυτοκρατορία = αυτοκρατορία των
Στενών
Τα τουρκικά φύλα στη Μικρά Ασία στα 1300, στα οποία επικράτησαν οι Οθωμανοι

β. Οθωμανοί και οι κατακτήσεις τους
ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ: = τουρκική φυλή, ασιάτες νομάδες
    μετανάστευσαν κοντά στην
Προύσα 
    οργανώθηκαν από το σουλτάνο Οθμάν ή Οσμάν
     εκμεταλλεύτηκαν
την κατάργηση των ακριτών μετά το 1261
     αξιοποίησαν το
θεσμό των γαζήδων
     απέκλεισαν και
κατέκτησαν όλη τη Μ. Ασία
Οσμάν

     στρατολόγησαν
χριστιανόπουλα (παιδομάζωμα)

     συγκρότησαν
επίλεκτο τάγμα γενιτσάρων («νέος  στρατός)
     πέρασαν στην
Ευρώπη (μέσα 14ου αι.)
     κατέκτησαν την
Καλλίπολη (1354)
     υπέταξαν τους
βαλκανικούς λαούς
     νίκησαν τους
Σέρβους (μάχη Κοσσυφοπεδίου, 1389)
γ. Προσπάθειες ανάσχεσης των Οθωμανών
» Αρχές 15ου αι.: οι
ΜΟΓΓΟΛΟΙ
 • εισέβαλαν
  στη Μ. Ασία
 • νίκησαν
  το σουλτάνο ΒΑΓΙΑΖΙΤ (μάχη
  Άγκυρας 1402)
 Η
ήττα:
 •  προκάλεσε κρίση στο
  οθωμανικό κράτος
 •  έδωσε παράταση ζωής
  στο Βυζάντιο

  Οι αυτοκράτορες: ΙΩΑΝΝΗΣ Ε’,  ΜΑΝΟΥΗΛ Β’, ΙΩΑΝΝΗΣ Η’ ταξίδεψαν για αναζήτηση
  βοήθειας στη Δύση
·        
1274: σύνοδος ΛΥΩΝ – υποταγή
Ορθόδοξης στη Ρωμαϊκή Εκκλησία
Τζένγκις Χαν-Ηγέτης των Μογγόλων 1206 – 1227

·        
1438 /9: σύνοδος
ΦΕΡΡΑΡΑΣ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ  Η : ανανέωσε  την«ένωση»
δηλαδή την υποταγή της ορθόδοξης εκκλησίας στην καθολική

                                        
 Η υποχώρηση αυτή:  δεν έγινε δεκτή απ’ το λαό
 αποδείχθηκε μάταιη: το Βυζάντιο έμεινε
απροστάτευτο απ’ τους 0θωμανούς.This site is protected by wp-copyrightpro.com