Σημαντικές ερωτήσεις στην “Ελένη” του Ευριπίδη

    1. ∆ώστε το περιεχόμενο των όρων:  π.χ. χορός, ορχήστρα, σκευή, περιπέτεια, δράμα κ.ά
    2. Ποιες αξιοσημείωτες αντιθέσεις υπάρχουν σ’ αυτή τη σκηνή;
     1.  Το απόσπασμα είναι μέρος του επεισοδίου. Τι ήταν το επεισόδιο στην αρχαία τραγωδία; Ποια άλλα μέρη επικά-διαλογικά γνωρίζετε;
     2. Ποιες ιδέες του ήρωα προσδιορίζουν τις πράξεις του; Ποια απόφαση παίρνει και ποιοι
      παράγοντες την υπαγορεύουν;
     3. Ποια γλωσσικά στοιχεία προβάλλουν την ψυχική κατάσταση του x προσώπου;
     4. Τι επιδιώκει ο ποιητής με … π.χ. τα κουρέλια  του Μενέλαου/την επιθετική συμπεριφορά της γερόντισσας κ.λ.π.;
     5. Στην «Ελένη» διαφαίνονται οι προβληματισμοί και οι ιδέες της εποχής του Ευριπίδη.
      Ποιες ιδέες/ αντιλήψεις μπορείτε να εντοπίσετε στο κείμενο; Ποιες επιδράσεις
      δέχτηκε ο ποιητής στο έργο του;
     6. Ποιες αφηγηματικές τεχνικές χρησιμοποιεί ο ποιητής στο κείμενο και ποιος είναι ο
      λειτουργικός τους ρόλος;
     7. Ναεπισημάνετε κωμικά στοιχεία στο απόσπασμα και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
      Ποια στοιχεία  αποτελούν πιθανόν γελοιοποίηση του Μ;
     8.  Πότε παίχτηκε /διδάχτηκε η Ελένη και ποια κοινωνικοπολιτική (ή ιδεολογική) κατάσταση επικρατούσε στην Αθήνα;
     9.  Να εντοπίσετε τις γνωμικές φράσεις (διάνοια) στην χ σκηνή και να τις σχολιάσετε. Πιστεύετε ότι έχουν διαχρονική αξία;
     10.  Στον στίχο χ υπάρχει  υπαινιγμός στην ιστορική πραγματικότητα. Ποιος είναι;
     11.  Σε ποια χωρία/ στίχους του κειμένου υπάρχει προοικονομία του δράματος;
     12.  Ο Ευριπίδης ονομάστηκε «από σκηνής φιλόσοφος».Εξηγήστε αυτό τον χαρακτηρισμό και βρείτε στοιχεία του κειμένου που τον επαληθεύουν.
     13.  Ποια στοιχεία του κειμένου προβάλλουν τον Σκεπτικισμό του ποιητή και γιατί;
     14.  Σε ποιους στίχους εντοπίζονται αντιπολεµικά μηνύµατα του ποιητή;
     15.  Ποια στοιχεία συνθέτουν την τραγικότητα της Ελένης/ Μενέλαου/
     16.  Nα σχολιάσετε το γνωμικό των στίχων…
     17. Ο Ευριπίδης κατηγορήθηκε από τους συγχρόνους του ως Άθεος. Μπορείτε να εντοπίσετε στοιχεία στο απόσπασμα, που πιθανόν να οδήγησαν σ΄αυτόν τον χαρακτηρισμό;
     18.  Να εξηγήσετε ποια είναι η σύνθεση του χορού και ποιο σκοπό του δράματος εξυπηρετεί.
     19.  Γιατί, νομίζετε, ο Ευριπίδης επέλεξε τη γερόντισσα για θυρωρό του παλατιού;
     20.  Στην ενότητα αυτή έχουμε ένα γρήγορο διάλογο. Πώς ονομάζεται αυτή η μορφή διαλόγου και ποιος είναι ο ρόλος του στη σκηνή αυτή;
     21.  Να επισημάνετε στίχους, που αποτελούν τραγική ειρωνεία.
     22.  Ποια εικόνα για τους θεούς µάς δίνει ο Ευριπίδης στο συγκεκριμένο απόσπασμα και πώς τη σχολιάζετε;
     23.  Ποιες είναι οι αντιλήψεις του Ευριπίδη για τους Θεούς/ τη γυναίκα;
     24.  Πώς διαγράφεται το ήθος του ήρωα/της Ελένης/ της  Θεονόης
     25.  Ποιες λέξεις και φράσεις του ήρωα αποκαλύπτουν τα συναισθήματά του;
     26.  Να προσδιορίσετε τον λειτουργικό ρόλο της φορεσιάς του Μενέλαου.
     27.  Σε ποια στοιχεία στηρίζεται η σκηνή της αναγνώρισης;
     28.  Γιατί ο ποιητής εκθέτει αυτολεξεί τα λόγια του «ειδώλου» της Ελένης;
     29.  Τι σημαίνει ο όρος «αγγελιαφόρος» στο αρχαίο δράμα; Ποιος είναι ο τυπικός ρόλος του; Θεωρείτε ότι ο Αγγελιαφόρος ανταποκρίνεται σ΄αυτόν;


 

This site is protected by wp-copyrightpro.com