Σχέσεις Βυζαντίου – Δύσης. Αγώνες για τη διατήρηση των ιταλικών κτήσεων

Σχέσεις Βυζαντίου – Δύσης. Αγώνες  για τη
διατήρηση των ιταλικών κτήσεων
α. Ο
ελληνισμός της Ιταλίας
      1.
Ενίσχυση Σικελίας και νότιας Ιταλίας (αρχαιοελληνικές αποικίες) 
         με Έλληνες
κυρίως Ελλάδας     λόγω επιδρομών
2.        Κατάληψη Σικελίας από Άραβες
–μετακίνηση Ελλήνων προς νότια Ιταλία :
      Νότια
Ιταλία –τρία θέματα: Λογγοβαρδίας, Καλαβρίας, Λουκανίας

Β. Η ιταλική
πολιτική των Μακεδόνων  – σχέσεις με Γερμανικό κράτος
Σκοπός
ιταλικής πολιτικής Μακεδόνων:
·         διατήρηση και επέκταση
βυζαντινών κτήσεων σε Ιταλία  (ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ)
·         απόκρουση αραβικών
επιδρομών και  γερμανικής απειλής (ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ)
1.       
Κωνσταντίνος
Ζ
΄ : Κύριος εχθρός οι Άραβες
Η  Πολιτική του:  
·        
Συμμάχησε με
ηγέτες Δύσης, για να αντιμετωπίσει τους Άραβες. → Ηττήθηκε   τον 10ο
αι.
2.       
Νικηφόρος
Φωκάς
Κύριοι
εχθροί οι Άραβες και οι Γερμανοί
Η  Πολιτική του:
·        
συμμάχησε
 με Ιταλούς ηγεμόνες και ντόπιο πληθυσμό, για να αντιμετωπίσει τους Άραβες.
·        
Έκανε
σκληρές διαπραγματεύσεις, για να αντιμετωπίσει τους Γερμανούς: απέρριψε
τις προτάσεις του Λιουτπράνδου, να δεχτεί τη στέψη του Γερμανού Όθωνα του Α΄ ως
αυτοκράτορα των Ρωμαίων.
 Όθωνας ο Α΄: Ο πρώτος
αυτοκράτορας Αγίας Ρωμαϊκής  αυτοκρατορίας γερμανικού έθνους
                          
  951   Ανακηρύσσεται
Βασιλεύς της Ιταλίας
                           
962   Στέφεται  από τον Πάπα της Ρώμης αυτοκράτορας των
Ρωμαίων
       
                    Το
Βυζάντιο θεωρεί σκάνδαλο τη στέψη. Ο Νικηφόρος Φωκάς εξοργίζεται
                           
968 Ο Λιουτπράνδος έρχεται στο Βυζάντιο πρεσβευτής του Όθωνα.
 Με
τις προτάσεις: Να αντιμετωπίσει τους Άραβες, να παντρευτεί μια βυζαντινή
πριγκίπισσα με προίκα τις ιταλικές κτήσεις. Ο Νικηφόρος Φωκάς αρνείται,  ταπεινώνει Λιουτπράνδο, ο οποίος επιστρέφει
άπραγος.
3.    Ιωάννης Τσιμισκής: Κύριοι
εχθροί οι Γερμανοί
Η  Πολιτική του:
·        
Συνένωσε  τα 3
ιταλικά βυζαντινά θέματα σε καπετανάτο  με πρωτεύουσα το Μπάρι 975
·        
Πάντρεψε την ανιψιά
του, Θεοφανώ με τον Όθωνα Β΄ ,972, άρα έμμεσα αναγνώρισε τον Όθωνα τον
Ά. Θεοφανώ =επίδραση βυζαντινού πολιτισμού σε γερμανικό
Όμως → ο Όθωνας Β΄ φέρθηκε αλαζονικά
και κατέκτησε Βυζαντινές κτήσεις Νότιας Ιταλίας. Τον σταμάτησαν οι Άραβες το
982  στο λιμάνι Κρότωνα
4.        Βασίλειος  Β΄
 Κύριοι εχθροί Γερμανοί, Νορμανδοί
Η  Πολιτική του:
·        
Κατέκτησε
και διατήρησε πολλές περιοχές Ιταλίας  με συνεργασία Ενετών και Πισατών
·        
Παραχώρησε
στους Ενετούς τα πρώτα προνόμια
5.        Κωνσταντίνος ο Θ΄ ο Μονομάχος, Θεοδώρα 11ος
αι.) Κύριοι εχθροί Νορμανδοί
Η  Πολιτική τους:
·        
Κατακτούν 
πολλές περιοχές Ιταλίας και απειλούν τις βυζαντινές κτήσεις ( 11ος
αι.)This site is protected by wp-copyrightpro.com