Πώς κάνω Χρονική και Εγκλιτική Αντικατάσταση;


Α. 
Πώς κάνω Χρονική Αντικατάσταση;

 

Παράδειγμα 1.

Μου δίνουν την εξής άσκηση.  πεπράχοιτε: Να γίνει χρονική αντικατάσταση 

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

που μου δίνει η άσκηση

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ

ενεστώτας

 

πράττοιτε

παρατατικός

 

μέλλοντας

 

πράξοιτε

 

αόριστος

 

πράξαιτε

 

παρακείμενος

πεπράχοιτε

πεπραχότες, -περπαχυῖαι, -πεπραχότα
εἴησαν /  εἶεν
🌟 πεπράχοιτε

υπερσυντέλικος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

🌟γράφω και τους 2 τύπους, εάν υπάρχουν, για να τσαντίσω τις/τους απουσιολόγους, που κάτι τέτοια περιμένουν…😎

 

Πώς σκέφτηκα;

 

  1.  Αναγνώρισα  τον τύπο πεπράχοιτε:    (βλέπω ότι έχει
   αναδιπλασιασμό, άρα είναι ή Παρακείμενος ή  Υπερσυντέλικος)
  2.    Βλέπω το οι, άρα είναι ευκτική.
  3.  Άρα είναι Παρακείμενος (ο Υπερσυντέλικος έχει μόνο Οριστική)
  4.    Βλέπω  κατάληξη τε, άρα είναι β΄ πληθυντικό Ενεργητικής φωνής.
  5. Άρα η άσκηση ζητάει β΄ πληθυντικό ευκτικής σε όλους τους χρόνους ενεργητικής φωνής

👇

 Παράδειγμα 2.

 Μου δίνουν τον τύπο “γράφωσιν” και μου ζητούν χρονική αντικατάσταση

ΧΡΟΝΟΣ

Γράφω
τους αρχικούς χρόνους  για δική μου
διευκόλυνση στο πρόχειρο

 

Έτσι
ελέγχω μήπως «φάω» το θέμα.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ

Βρίσκω  τον
τύπο που ζητεί η άσκηση

ενεστώτας

γράφω

γράφωσιν

παρατατικός

ἔγραφον

μέλλοντας

γράψω

——————

αόριστος

ἔγραψα

γράψωσιν

 

παρακείμενος

γέγραφα

γεγραφότες, γεγραφυῖαι, γεγραφὸτα
ὦσιν

υπερσυντέλικος

ἐγεγράφειν

————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⭐Δεν βαριέμαι να γράψω  ολοκληρωμένους τους τύπους της μετοχής και στα 3 γένη.  Έτσι θα τα μάθω καλύτερα…💪

 

 

 Β. Πώς κάνω εγκλιτική Αντικατάσταση

ΑΣΚΗΣΗ: λύεις: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση.

 

Άρα:  α. Μου δίνουν τον τύπο λύεις και μου ζητούν να αντικαταστήσω μόνο την έγκλιση (όχι το χρόνο).   

Δηλαδή, να γράψω τον ίδιο τύπο (ίδιο πρόσωπο, ίδιο
αριθμό, στον ίδιο χρόνο) σε όλες τις εγκλίσεις του. 

 

 β. μου δίνουν τον τύπο καταλύεις

Η απάντησή μου:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

λύεις

 καταλύεις

λύῃς

καταλύῃς

 

λύοις

 

καταλύοις

 λῦε

 

κατάλυε 

προσοχή στην αναβίβαση του τόνου

 

💜Απαρέμφατο και μετοχή δεν γράφω, γιατί δεν είναι εγκλίσεις.

👀Προσοχή: Η
Εγκλιτική αντικατάσταση γράφεται οριζόντια.
 

     Η Χρονική
γράφεται κάθετα. 

  

💣 Αν το ρήμα είναι σύνθετο με πρόθεση, προσέχω πάρα πολύ την Προστακτική και 

     ακολουθώ τους κανόνες για την αναβίβαση τόνου.

 

😉Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν σχηματίζω εγκλιτική ή χρονική αντικατάσταση ρήματος με την πρόθεση επικολλημένη από την αρχή, για να αποφύγω τα λάθη.

 

 

 

Σχηματίζω πρώτα τους τύπους του ρήματος και  επικολλώ την πρόθεση στο τέλος α. κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές (θυμήσου: συν, ἐν,  ἐκ-ἐξ,  και κατά,
μετά,
ἀντί,
ἐπί
, ἀπό,
ὑπό +δασυνόμενο ρήμα) 
 

και β. προσέχοντας τον τονισμό.

π.χ. ἐξέλυσας : να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση. 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

λυσας

ξέλυσας

λύσῃς

ἐκλύσῃς

 

λύσαις

ἐκλύσαις

 

 λῦσον

 

ἔκλυσον

προσοχή στην προσαρμογή της πρόθεσης και την αναβίβαση του τόνου

Δες κι εδώ

Ασκήσεις

 

1. Να κάνετε χρονική αντικατάσταση :   χορεύειν, προφυλάξαιεν

2. Να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση:    ἠλλαχώς  ἴσθι, συνεψήφισα

3. φονεύω: Γράψτε το γ΄  ενικό 
πρόσωπο σε όλους τους χρόνους ενεργητικής φωνής.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ  

 

ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ  

 

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ  

 

ΑΟΡΙΣΤΟΣ  

 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ  

 

ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ  

 

 

This site is protected by wp-copyrightpro.com