ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (717-1025)

Ι. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
1. Διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

α.
Παγίωση και επέκταση των αλλαγών
* Το
μεσαιωνικό Βυζαντινό Κράτος διαμορφώθηκε :

 • στα χρόνια της Δυναστείας των
  Ισαύρων ή Συριακής δυναστείας- (717-802)
  Λέων
  Γ’ ο Ίσαυρος-Ειρήνη η Αθηναία
   
   
 •  και της Δυναστείας του Αμορίου
  (802-867)
  Νικηφόρος Α’ (εκτός Δυναστείας)- Μιχαήλ Γ’

Ποιες
ήταν οι εξελίξεις:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
       1     
● Τα
ανατολικά σύνορα του Βυζαντίου σταθεροποιήθηκαν:
στη
στεριά στις παρυφές της Μικράς Ασίας
και στη
θάλασσα κατά μήκος της γραμμής Κιλικία-Κύπρος-Κρήτη
      2.     
● Στα μέσα
του 9ου αιώνα άρχισε η βυζαντινή αντεπίθεση στη Μικρά Ασία.
      3.     
● Η
Βουλγαρική απειλή αντιμετωπίστηκε
      4.     
● Άρχισε η
αφομοίωση των Σλάβων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
*
   1. Ενισχύθηκε ο εξελληνισμός
του Βυζαντίου: διευρύνθηκε η χρήση ελληνικής γλώσσας περιορίστηκε η χρήση
λατινικής
*       2.      Οργανώθηκε η κεντρική Διοίκηση → Υπηρεσία Εξωτερικής
πολιτικής
       3.      Οργανώθηκε η περιφερειακή διοίκηση
α. Γενικεύθηκε
ο θεσμός των θεμάτων (διχοτομήθηκαν
τα μεγάλα θέματα στη μικρά Ασία και δημιουργήθηκαν και νέα στα Βαλκάνια)
*β. Οι  στρατηγοί των θεμάτων:
            
είναι και
διοικητές
       *     
αποκτούν μεγάλη
δύναμη
       *     
γίνονται απειλή
του θρόνου → υποκινούν εξεγέρσεις
       *     
αντιμετωπίζονται
από την κεντρική εξουσία
 γ. θεματικός στρατός:
      *     
από στρατιώτες
– αγρότες
            
*   ζουν στα
στρατιωτόπια
             *    υποχρεωτική
στράτευση → περιορίζονται οι
μισθοφόροι
                                                 
κυριαρχεί
η μικρή και μεσαία αγροτική ιδιοκτησία.          
Β. Ανάκαμψη της οικονομίας 
Κωνσταντίνος
ο Ε΄ Δυναστεία Ισαύρων (741-775)
     1.     
 ξεπεράστηκε η οικονομική κρίση
     2.     
Αύξηση πληθυσμού
(9ος αι.) και των κρατικών εσόδων
     3.     
 Αναζωογόνηση εμπορίου και βιοτεχνίας
     4.     
Βάση
οικονομίας η αγροτική ζωή
Νικηφόρος
Α’ (802-811). 9ος αι.  Δυναστεία Αμορίου
     
«κακώσεις» = δημοσιονομικά
μέτρα → αύξηση κρατικών εσόδων

                                                                         
→ ανάκαμψη εμπορίου

This site is protected by wp-copyrightpro.com